Természetvédelmi Őrszolgálat

A Természetvédelmi Őrszolgálat az állományába tartozó természetvédelmi őrök útján, a jóváhagyott szolgálati tervek, utasítások szerint az alábbi feladatokat látja el:

 • végzik a főváros közigazgatási területén található valamennyi helyi jelentőségű védett természeti terület és emlék őrzését, megóvását károsodásának megelőzését, felmérését;
   
 • ellenőrzik a helyi jelentőségű védett természeti területek esetében a természetvédelmi hatósági engedélyek meglétét, továbbá a területre vonatkozó előírásokat, szabályokat;
   
 • intézkedést tesznek, vagy intézkedést kezdeményeznek a feladatkörükbe tartozó jogszabálysértő tény, tevékenység, mulasztás észlelése esetén;
   
 • önállóan, vagy az együttműködő szervekkel közösen végzik a kiemelt, vagy egyes szabályszegések tekintetében fokozott figyelmet érdemlő területek ellenőrzését közterület-felügyelők bevonásával;
   
 • környezeti nevelési, közösségi szolgálat szervezési, oktatási tevékenységükkel hozzájárulnak a lakosság környezettudatos gondolkodásmódjának kialakításához, valamint természetvédelmi szakemberek képzéséhez;
   
 • ellenőrzi, valamint ellenjegyzi a – természetvédelmi kezelési feladatokat közszolgáltatási szerződés szerint végrehajtó – szervezet természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos feladatainak ellátását.
   

A Természetvédelmi Őrszolgálat feladatait alapvetően a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, a Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000 (V. 19.) KöM rendelet, Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján, valamint a jogszabályokban meghatározottak szerint látja el.